Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a gyogynovenyek.xyz weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatói tájékoztatást kapjanak az alábbiakról:

 • milyen személyes adatokat és hogyan kezel az adatkezelő,
 • az adatvédelmi intézkedésekről,
 • milyen jogszabályi előírásoknak felel meg a weboldal,
 • a látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és ezen jogok érvényesítésének lehetőségeiről.

2. Az adatkezelők adatai

Az adatkezelők a weboldal tulajdonosai és szerzői: Fejér Tímea és Bogdány Viktor

A weboldalunk URL címe: https://gyogynovenyek.xyz

Elérhetőségünk: E-mail cím: gyogynovenyek.xyz@gmail.com

3. Adatkezelési irányelvek

Az adatkezelési irányelvek megfelelnek az alábbi hatályos nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet)

4. Biztonsági intézkedések

A személyes adatokat az adatkezelők a lehető legnagyobb körültekintéssel kezelik és tárolják. Megfelelő technikai és biztonsági intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz.

5. Az érintettek köre

Az érintettek köréhez tartoznak azok a személyek, akik a weboldalt meglátogatják és azok, akik a weboldalt a Facebook-on kedvelik, feliratkoznak.

6. Az adatkezelés jogalapja

A weboldalon történő adatkezelés a látogató önkéntes hozzájárulásán alapul. Amikor a látogató a weboldalt első alkalommal keresi fel, az adatkezelő jóváhagyását kéri a sütik használatához.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható. Ezt egy e-mailes kérelem gyogynovenyekxyz@gmail.com e-mail címre történő elküldésével lehet megtenni.

7. A kezelt személyes adatok

Hozzászólások (Kommentek):

A weboldal látogatóinak lehetősége van hozzászólni a weboldal cikkeihez. Ehhez a hozzászólási űrlapon meg kell adniuk a nevüket és az e-mail címüket. Az e-mail címük nem jelenik meg nyilvánosan, de a hozzászólásuk igen.

A hozzászólások közül a spameket kiszűrjük és eltávolítjuk.

Sütik (Cookie-k):

A weboldal használata során sütik kerülhetnek feltelepítésre a látogató által használt eszközre. A sütik különböző adatokat gyűjthetnek és tárolhatnak: a látogató IP címét, a látogató által használt eszköz és böngésző típusát, a látogató tevékenységére vonatkozó információkat (mikor és mennyi időt töltött a látogató a weboldalon, milyen oldalakat tekintett meg, milyen munkameneteket indított és azok mennyi ideig tartottak).

Egyes sütik tárolásra kerülnek a látogató által használt eszközön, más sütik ideiglenesek, vagyis a munkamenet befejezésével, a weboldal elhagyásával vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlésre kerülnek.

A weboldal által használt sütik különböző célokat szolgálhatnak:

 • Vannak olyan sütik, amelyek a weboldal megfelelő működéséhez, az alapvető funkciók használatához technikailag szükségesek.
 • Vannak sütik, amelyeknek kényelmi funkciójuk van, megkönnyítik a weboldal használatát, fokozzák a felhasználói élményt: megjegyzik a látogatók által megadott egyedi beállításokat.
 • Egyes sütik segítik, hogy az adott látogatót leginkább érdeklő hirdetések jelenjenek meg.

Mivel a sütik nem tartalmaznak személyes információkat, ezért nem lehet a sütik alapján beazonosítani a felhasználót.

Abban az esetben, ha a látogató már engedélyezte a sütik használatát a weboldalon, a későbbiekben is van lehetősége módosítani a sütik beállításait vagy törölni azokat az általa használt eszközről a webes böngészőn keresztül.

A sütik kezeléséről az adott böngészőben kaphat bővebb tájékoztatást a látogató.

Google Chrome és a sütik

Mozilla Firefox és a sütik

A weboldalon a Google Analytics és a Search Console szolgáltatásokat használjuk.

Ezek sütik alkalmazásával információkat gyűjtenek a weboldal használatáról.

Az adatokat a weboldal használatának elemzése, a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése és a weboldal látogatottságának mérése céljából kezelik.

Statisztikai jelentést készítenek -anélkül, hogy a látogatók egyedileg azonosításra kerülnének- a weboldal továbbfejlesztése érdekében.

A sütik által gyűjtött információk a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com) saját szerverein kerülnek eltárolásra.

A Google adatvédelmi irányelveit és a Google Analytics süti használatáról szóló dokumentációt ezeken a linkeken keresztül lehet megtekinteni.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok is sütiket helyezhetnek el a látogató által használt eszközökön.

Ha a látogató kedveli, „like”-olja a weboldalt az azon található Facebook Plugin-on vagy a weboldal Facebook oldalára feliratkozik, akkor a Facebook profiljának az adatai (neve, profilképe) is kezelésre kerülnek.

A Facebook sütikkel és adattárolással kapcsolatos szabályzata itt tekinthető meg.

8. Az adatok megőrzési ideje

A weboldal cikkeihez történő hozzászólások esetén a látogató által benyújtott törlési kérelemig őrizzük meg a nevére és az e-mail címére vonatkozó adatokat.

A sütik megőrzési ideje azok érvényességi lejárati idejéig vagy a látogató általi törlésükig tart.

A Google a weboldal látogatottságára vonatkozó adatokat 26 hónapig őrzi meg.

A weboldal Facebook-on való kedvelése esetén a kedveltként való megjelölés visszavonásáig, a weboldal Facebook oldalára való feliratkozás esetén a leiratkozásig tart az adatok kezelése.

9. Adattovábbítás, az adatokat megismerők köre

Harmadik személynek a személyes adatokat csak adatfeldolgozás céljából továbbítjuk.

A tárhely szolgáltató (Tárhelypark Kft., 1122 Gaál József utca 24., Telefon:+36-1/700-4140, E-mail: info@tarhelypark.hu) hozzáfér a honlap teljes tartalmához.

A Gmail – Google Inc. hozzáfér a levelezés adataihoz.

A Google Analytics és a Google Search Console -Google Inc. hozzáfér a látogatók anonimizált IP címéhez.

A Facebook Plugin-nal kapcsolatos adatkezelést a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com) végzi.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok módosítását vagy törlését, az adatok kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen.

Az adatok törlésre kerülnek a következő esetekben: már nincs szükség az adatra; az érintett visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását vagy tiltakozik az adatkezelés ellen; jogellenes adatkezelés történt.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelés részleteiről (céljáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, harmadik felekről).

Az érintett a fenti ügyekkel kapcsolatban kérelmet, észrevételt, panaszt nyújthat be az adatkezelőhöz a gyogynovenyekxyz@gmail.com e-mail címre küldött e-mail formájában.

Személyes adattal kapcsolatos kérdéssel, panasszal az érintett fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36-1/391-1400, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://naih.hu.)

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat.

11. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ha a weboldalon a jövőben valamilyen változás lép életbe (például egy új funkció), akkor az adatkezelési tájékoztatóban változtatásokat hajtson végre.